Hälsinglands Entreprenör - ett stipendium till Lasse Svenders minne

Lasse Svender 1942-2006


Bild Yrkesliv

Engagemang för Hälsingland

Privat

Radiointervju


Yrkesliv

Lasse Svender föddes i Ljusdal 1942 och fick tidigt ta ansvar inom affärslivet. Hans far, affärsmannen och tidningsmannen Valter Svender, rycktes bort i unga år. Det ledde till att Lasse, efter sin civilekonomexamen vid Lunds universitet, återvände till Ljusdal och tillsammans med sin äldre syster, Kerstin Mårdberg, tog ansvar för den tidningsrörelse som de tillsammans med brodern Olle fick ärva - Ljusdals Tidnings AB, som utgav Ljusdals-Posten, Kerstin blev VD, men Lasse övertog allteftersom ett allt större ansvar och med tiden även VD-skapet.

Med små resurser ledde Kerstin och Lasse tidningen genom svåra år och fattade ett antal lyckosamma strukturbeslut som räddade tidningen. Allt detta ledde till att Ljusdals-Posten fick en täckning i sitt område som var bland de högsta i landet. Krisåren upphörde och rörelsen blev lönsam.

I stället för att ta ut stora utdelningar från företaget satsade Lasse Svender på att vidareutveckla rörelsen. Han riktade då även blickarna mot industriföretag i länet. Det ledde till ett samarbete mellan två familjeföretag, som Lasse och hans kusin Tor Wådell var engagerade i. På detta sätt blev dåvarande Ljusdals Tidnings AB engagerat i ett antal företag i länet som exempel kan nämnas Edsbyverken och Bruks Klöckner.

Lasse Svender var starkt engagerad i branschorganisationen Företagarna. Han var en av initiativtagarna till Närljus i Ljusdal och hade utöver det en rad olika styrelse- och ordförandeuppdrag i företag och organisationer.

Under senare år ledde och deltog Lasse Svender i en omstrukturering av tidningsverksamheten i Hälsingland. Resultatet blev ett nytt tidningsföretag, Hälsingetidningar AB, med Lasse Svender som ordförande. Verksamheten organiserades om med stor framgång, vilket ytterligare utvecklade de berörda tidningarna.

Förändringarna fullföljdes årsskiftet 2005/06 genom ett samgående med den fjärde tidningen i Hälsingland, Ljusnan. Ljusdals Tidnings AB avyttrade i samband därmed sitt aktieinnehav i tidningsrörelsen men Lasse Svender kvarstod i styrelsen. Tillsammans med sin familj startade Lasse 2006 familjeföretaget Carwallas Invest AB. Efter Lasse’s allt för tidiga bortgång drivs nu Carwallas Invest vidare av hans hustru och barn.

Lasse hade en tydlig uppfattning om rätt och fel. Rättvisa, hederlighet och pålitlighet var viktigt för honom både privat och i affärslivet. För Lasse var god affärsmoral viktigare än kortsiktiga ekonomiska vinster. Detta ledde till ett agerande som gjorde Lasse omtyckt och respekterad i alla läger.


Engagemang för Hälsingland

Lasse hade starka känslor för Hälsingland och människorna som bor här. Han älskade sina många skidturer i Harsa, trivdes med att cykla eller bila runt om i landskapet för att stanna till på en utställning, ett café eller bara se fina vyer. För honom var det viktigt att Hälsingland skulle ”leva” och han var mycket aktiv i arbetet med att utveckla Hälsingland och skapa goda förutsättningar för företagande i landskapet. Detta arbete ledde till ett stort engagemang bl a som ordförande i Tillväxtrådet, Företagarna och Almi Företagspartner.


Privat

Lasse gifte sig med 1968 med Gunn Olsson, också hon från Ljusdal, och blev kommunen trogen under hela sitt liv. Med Gunn fick han två barn, Katarina och Peter. Lasse uppskattade god mat och var en mästare vid grillen. Sin fritid ägnade han helst åt att umgås med familjen, åka en skidtur eller läsa en god bok. Lasse var en framstående idrottsman; duktig ytterhalv i Ljusdals allsvenska bandylag på 60-talet men också i det svenska ungdomslandslaget i bandy. Han var även en skicklig tennisspelare och blev flerfaldig distriktsmästare i Hälsingland. Idrott var ett stort intresse för Lasse, och efter avslutade karriärer inom tennis och bandy, så fortsatte han att hålla sig i form genom skidåkning, jogging och cykelturer.

Vi som stödjer
Carwallas Invest
Ljusdals Invest
Edsbyverken
Närljus
Företagarna Gävleborg
Söderhamns kommun
Mekanotjänst
Nordea
Bollnäs Kommun
Ljusdals Kommun
OKAB
Hälsingetidningar
webproduktion: zoot