Hälsinglands Entreprenör - ett stipendium till Lasse Svenders minne

Kriterier

Hälsinglands entreprenör ska delas ut till skickliga, samhällsengagerade entreprenörer som bidragit positivt till Hälsingland och dess utveckling och som agerar med god etik och moral. Stipendiaten kan vara en företagare men även en entreprenör inom andra områden t.ex. kultur eller idrott. Det kan vara en person men också en organisation eller förening.

Målbilden för Hälsinglands entreprenör är någon som:
- Är verksam i Hälsingland och skapar sysselsättning och fördelar för landskapet i omvärlden.
- Driver ett entreprenörskap med ett engagemang för hela samhällets utveckling.
- Agerar med god etik och moral

Alla nominerade kandidater bedöms ur ett helhetsperspektiv men med ett särskilt fokus på ovanstående kriterier. Det är dock inte ett krav att alla kriterier måste vara uppfyllda.

Det är insamlingsstiftelsens styrelse som beslutar vem som tilldelas stipendiet. Till sin hjälp i urvalsarbetet inhämtas information och synpunkter från Företagarna i Gävleborg och Hälsingekommunernas näringslivsorganisationer samt andra källor.

Vi som stödjer
Carwallas Invest
Ljusdals Invest
Edsbyverken
Närljus
Företagarna Gävleborg
Söderhamns kommun
Mekanotjänst
Nordea
Bollnäs Kommun
Ljusdals Kommun
OKAB
Hälsingetidningar
webproduktion: zoot