Hälsinglands Entreprenör - ett stipendium till Lasse Svenders minne

Hälsinglands Entreprenör 2015

Pär Johansson

"Glada Hudik-teatern"

Bild

Motivering

"Genom att tänka ”outside the box” och med en tro på att inget är omöjligt, bara man vågar tro på människor och ge dem en chans att utvecklas, har han utifrån en kommunal verksamhet skapat något som gett eko över världen och berört tusentals. Hans insatser har bidragit till att sprida glädje, att hjälpa människor att växa och att angelägna frågor om tolerans, mångfald och allas lika värde har lyfts upp på dagordningen. Framgångarna har marknadsfört hemorten såväl regionalt, nationellt som internationellt och har förändrat synen på vad som är möjligt för människor och verksamheter.”

Om Pär Johansson

Pär Johansson är teaterproducent och manusförfattare. Han är grundare av och chef för Glada Hudik-teatern, teatergruppen där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare arbetar sida vid sida.

Glada Hudik-teatern är en kommunal verksamhet enligt LSS (lag om stöd och service) som består av en teatergrupp med utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare. Teatern har rönt stora framgångar med föreställningen Elvis, långfilmen Hur många lingon finns det i världen?, ICA-Jerry och nu senast med den moderna tolkningen av Trollkarlen från Oz

Glada Hudik-teatern är mer än bara en teater. ”Vi tror på att olikheter utvecklar samhället och att mötet är grunden till all integration. De samhällen som tillåter olikheter och tar vara på alla resurser är de som blir mest produktiva. ”

Parallellt med teatern genomförs olika projekt. Ett exempel är projektet Barn föds inte med fördomar som vänder sig till elever i mellanstadiet. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika. Det handlar om att lära sig acceptera, och uppskatta, att vi är olika. Man kanske inte kan förändra världen, men sin klass.

Man arbetar också med att sprida konceptet utomlands, ”Vi har kommit långt med dessa frågor i Sverige och även om vi är långt ifrån i hamn så vill vi sprida konceptet och dela med oss av våra erfarenheter till andra länder", säger Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern.

Pär är idag en av Sveriges mest uppskattade och bokade föreläsare och inspiratör för alla slags grupper, från omsorgspersonal till koncernledningar.

(Källa http://www.gladahudikteatern.se, http://www.parj.se/)

Vi som stödjer
Carwallas Invest
Ljusdals Invest
Edsbyverken
Närljus
Företagarna Gävleborg
Söderhamns kommun
Mekanotjänst
Nordea
Bollnäs Kommun
Ljusdals Kommun
OKAB
Hälsingetidningar
webproduktion: zoot