Hälsinglands Entreprenör - ett stipendium till Lasse Svenders minne

Hälsinglands Entreprenör 2013

Margareta och Sam Eriksson
med sönerna
Tomas Kolmodin, Markus Mörk och
Daniel Eriksson


"Vallsta skogsmaskiner AB" och "Samsons Detaljhandel AB"

Bild

Motivering

“Med en entreprenörsanda som gått i arv från en generation till en annan har familjen byggt upp och driver ett av landets största företag inom enskild skogsmaskinentreprenad. Familjen har visat på en föredömlig förmåga att vid utveckling av sin egen verksamhet hitta lösningar som samtidigt främjar hembygden. Genom att öppna lokal lantbrukshandel, järnhandel, däckverkstad & möjliggöra att den lokala bensinmacken kan finnas kvar har man motverkat butiksdöd, ökat det lokala serviceutbudet och bidragit till att förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd i närområdet. Med ett tydligt samhällsengagemang och en vilja att satsa lokalt har man haft stor positiv inverkan på ett litet samhälle.”

Sam Eriksson startade sitt företag 1968, som egenföretagare med en grävmaskin. När föräldrahemmet övertogs i mitten av 70-talet investerade Sam och Margareta i en skotare för att kunna köra sitt eget virke. Verksamheten utvecklades och omfattade mekaniserad avverkning och gallring. 1988 grundades aktiebolaget Vallsta Skogsmaskiner AB. Företaget blev 1992 Årets Företagare i Bollnäs Kommun och fortsatte utvecklas. Sönerna har ärvt föräldrarnas entreprenörskap och har successivt blivit mer aktiva i verksamheten. Tomas var först, 1997 började han arbeta tillsammans med Sam och inom skogen. Marcus och Daniel har därefter anslutit till familjeföretaget, Marcus arbetar idag inom Vallsta Skogsmaskiner med bl a personal, utbildning och administration medan Daniel arbetar mest inom Samsons Detaljhandel.

Företaget Vallsta Skogsmaskiner är ett av Sveriges största skogsentreprenadföretag med ca 55 anställda och ca 23-24 egna skogsmaskiner. Verksamheten består idag framför allt av markberedning (i ett område som sträcker sig från Gästrikland till Härjedalen) och skogsavverkning (framför allt genomförs det i områden mellan Lottefors och Järvsö i Hälsingland). Företaget Samsons Detaljhandel är ett dottebolag till Vallsta Skogsmaskiner och har idag 6 anställda. 2009 förvärvades fastigheten där Granngården bedrivit sin verksamhet i Vallsta. Detta blev starten för att utveckla en sammanhållen serviceanläggning. I fastigheten finns idag Samsons Detaljhandel, en däckverkstad för bil, lastbil och traktor, en maskinverkstad samt personalutymmen för Vallsta Skogsmaskiner. Samsons omfattar en butik, en järnhandel och en lantbrukshandel med bl a varor inom skogsentreprenad, lantbruk, trädgård, verktyg, oljor, fordonstillbehör, pellets, gasol, färg, arbetskläder, foder och hyrsläp. Samsons är även återförsäljare av last- och grävmaskiner.

Verksamheten bedrivs nära kunderna och med stor flexibiltet genom de breda verksamhetsområdena. En viktig drivkraft är att skapa förutsättningar för att leverera hög kvalitet och god service.

Familjen värnar starkt om sin hembygd och att det ska vara möjligt att leva, bo och verka i denna bygd. Att fortsätta med den tidigare butiksverksamheten, i Samsons Detaljhandel, grundade sig i såväl rationella som känslomässiga skäl. Det finns en affärslogik och många samverkansfördelar mellan Samsons och Vallsta Skogsmaskiner. Familjen bedömde det även viktigt för samhället att butiksverksamheten kunde fortsätta, detta för att motverka den butiksdöd och serviceförsämring som hembygden drabbats av under ett antal år. När den lokala macken gick i konkurs investerade familjen i fastigheten. Tillsammans med arrendatorer, som driver Frendo-butiken i fastigheten, och en automatstation genom Qstar drivs den lokala macken och butiken vidare. Familjeföretaget fortsätter att utveckla verksamheterna och har bl a som ambition att i framtiden bygga tvätthall för traktorer och lastbilar i fastigheten med Samsons Detaljhandel.

Vallsta Skogsmaskiner samt dotterbolaget Samsons har 2013 blivit utsedda till Årets Företagare i Bollnäs Kommun.

Vi som stödjer
Carwallas Invest
Ljusdals Invest
Edsbyverken
Närljus
Företagarna Gävleborg
Söderhamns kommun
Mekanotjänst
Nordea
Bollnäs Kommun
Ljusdals Kommun
OKAB
Hälsingetidningar
webproduktion: zoot