Hälsinglands Entreprenör - ett stipendium till Lasse Svenders minne

Hälsinglands Entreprenör 2012

Tor Wådell
"Wådell Invest AB"

Bild


Motivering

"Alltid lika skarp och klarsynt, och trots att åren går även för denne man, håller han fortfarande ett så högt tempo att vilken ungdom som helst har svårt att hänga med. Under många år har han lotsat flera betydande företag i Hälsingland runt hinder och problem till gagn för både anställda och delägare.
Årets stipendiat har nu omvandlat sin industrikoncern till ett fastighetsbolag (med en byggnadsyta på 155.000 kvm och ett marknadsvärde på drygt 400 mkr) och samtidigt genomfört en mycket lyckad generationsväxling. Han har engagemang i stora delar av landskapet med för närvarande en tyngd i Söderhamn. Han har alltid haft ett genuint samhällsengagemang och ett stort intresse för tillväxtfrågor. I sin kulturella gärning bidrar han tillsammans med sin hustru Katarina till att återskapa miljöer från 1800- och 1900-talet i den idylliska byn Fluren djupt inne i Hälsingeskogarna."


Tor Wådell är född och uppvuxen i Ljusdal. Han lämnade Ljusdal för att gå gymnasium i Hudiksvall, därefter följde lumpen i Östersund och sedan KTH och Handels i Stockholm. 1963 flyttade Tor till Västerås för ett jobb på Asea. I Västerås utökades Tors och hustru Katarinas familj med tre barn. Familjen flyttade till Stocksund1974, samtidigt började Tor arbeta på Alfa Laval. Tor blev kvar på Alfa Laval fram till 1982. Sen 1982 har Tor varit egen företagare och tillsammans med familjen drivit koncernen Wådellgruppen. Tors fokus var inledningsvis att utveckla industrirörelsen i koncernen, det skedde genom ett inledande förvärv av Sörbergs Armaturfabrik. Ett 25- tal förvärv och etableringar i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, USA och Litauen följde under ett antal år. Successivt har det därefter skett en förändring av verksamheten inom koncernen Wådellgruppen. Det har medfört att de tidigare rörelsegrenarna, bl a inom industri, till stor del har avyttrats och ersatts av fastigheter. Samtidigt har Tor genomfört en lyckad generationsväxling, vilket medfört att Tors tre barn driver vissa delar av koncernens verksamheter.

Tor har alltid varit väldigt engagerad, på många olika sätt, i de egna företagen och genom sina alla andra åtaganden, bl a i styrelser och motsvarande. I detta arbete har Tor värnat om företagens, delägarna och de anställdas bästa. Han håller ett mycket högt tempo och har en enorm kapacitet. Med sin klarsynthet, skärpa, analytiska och organisatoriska förmåga, generositet samt sitt engagemang hanterar han effektivt och lösningsorienterat såväl framgångar som tuffa utmaningar.

Hälsingland har alltid haft en plats i Tors hjärta och han spenderat mycket tid i landskapet parallellt med att han varit verksam på andra platser. Tor anser att Hälsingland är landets finaste landskap med vacker natur, rejäla människor och en spirande, delvis slumrande, förmåga till en positiv utveckling. Tor har varit engagerad i stora delar av Hälsingland, idag bl a genom koncernens fastigheter i Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal.

Tor har tillsammans med sin fru Katarina utvecklat den hälsingska byn Fluren och därigenom återskapat den idyll som byn var under 1800- och 1900-talet. Drivkraften har varit att skapa, bevara och uppmärksamma – alltså att skapa något som kan ge den egna familjen och andra glädje, att bevara gamla traditioner som har bidragit till att utveckla vårt samhälle, och att uppmärksamma och hedra outtröttliga insatser som gjorts av många människor genom åren och fortfarande görs.

Tor har alltid haft ett genuint samhällsengagemang och på många sätt bidragit till en positiv utveckling där han verkat.

För Tor handlar entreprenörskap om att utveckla en verksamhet till något som entreprenören själv är nöjd med. En nybliven företagare eller entreprenör skulle få följande råd av Tor: ”Tro på din affärsidé men akta dig för övertro. Jobba med något som du kan. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Om möjligt välj en bransch som växer, Gapa inte över för mycket i starten. Det är bättre att vara stor i en liten nisch är liten i en stor. Det är lättare att utveckla en slumrande verksamhet än att starta från början. Säkra finansieringen, det kommer att kosta mer än du tror. Det är ingen skam att misslyckas. Men tänk före, ingen affär får riskera att fälla allt du byggt om. Var ärlig och omtänksam mot andra, det blir roligare då.”

Vi som stödjer
Carwallas Invest
Ljusdals Invest
Edsbyverken
Närljus
Företagarna Gävleborg
Söderhamns kommun
Mekanotjänst
Nordea
Bollnäs Kommun
Ljusdals Kommun
OKAB
Hälsingetidningar
webproduktion: zoot