Hälsinglands Entreprenör - ett stipendium till Lasse Svenders minne

Hälsinglands Entreprenör 2011

Hans Martin och Arvid Egeland
"SenseAir AB"

Bild Bild
Hans Martin
Grundare av SenseAir AB
Arvid Egeland
VD

Motivering

”SenseAir har sedan starten 1993 blivit världsledande i utvecklingen av mätutrustning för koldioxid med tillämpning inom bland annat energibesparing, ventilation, odlings- och livsmedelssektorn samt på andra områden där halten av koldioxid behöver kontrolleras. Tillsammans med Autoliv utvecklar företaget nu också tredje generationens alkolås för bilar.
Hans Martin och Arvid Egeland har visat på möjligheten att driva en högteknologisk och internationell verksamhet även i mindre samhällen som Delsbo. De har envist hållit fast vid sin ursprungliga vision och de har med lokalt engagemang och uthållighet hållit sig kvar på orten.”


Företaget SenseAir startades 1993 med en hög ambitionsnivå från allra första början. Företagets mål var då, och har hela tiden varit, att bli världsledande inom området pålitlig och underhållsfri gasmätning för högvolymsapplikationer till en låg kostnad. Företaget SenseAir AB är idag ett världsledande företag inom infraröd gasmätningsteknik. SenseAir utvecklar och producerar infraröda koldioxidsensorer för högvolymsapplikationer. Sensorerna används bl a till att behovsstyra ventilation och att styra/reglera samt varna för höga koldioxid (CO2)-halter inom t ex förpackningsindiustrin och i garage. Sensorerna används även för inbyggnad i larmapplikationer av olika slag. Växande applikationsområden för koldioxid-sensorer är bl a vitvaruapplikationer (t ex fläktar och ugnar med automatisk av / på-funktion baserad på CO2 -nivå), fönsterapplikationer (automatisk vädringsfunktion baserad på CO2 -nivå) och larm i t ex kyldiskar med CO2 som kylmedium. Deras produkter ryms inom begreppet intelligenta sensorer för miljöövervakning.

SenseAir AB är ett forskningsintensivt bolag som varje år i genomsnitt satsat 20-25% av sin årsomsättning i forskning och utveckling. Företaget har ca 90 anställda i Delsbo och kunder i hela världen.

SenseAir har tilldelats Stora Inneklimatpriset 2004 och utmärkelsen Frost & Sullivan 2006 Product Innovation Award

För Hans och Arvid betyder Hälsingland livskvalitet och livsglädje vilket de anser vara viktiga faktorer för att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Att etablera denna typ av verksamhet i Hälsingland avviker från det ”normala” i branschen, vilket är att etablera sig nära universitet eller dylikt. Hans och Arvid vill att verksamheten ska fortsätta finnas i Delsbo och värnar om en framtid här.
Vi som stödjer
Carwallas Invest
Ljusdals Invest
Edsbyverken
Närljus
Företagarna Gävleborg
Söderhamns kommun
Mekanotjänst
Nordea
Bollnäs Kommun
Ljusdals Kommun
OKAB
Hälsingetidningar
webproduktion: zoot