Hälsinglands Entreprenör - ett stipendium till Lasse Svenders minne

Hälsinglands Entreprenör 2007

Bild Christer Fransson
Grundare och VD Mekanotjänst industrier

Motivering

"Han startade med två tomma händer och byggde, från grunden och med sant entreprenörskap, upp ett framgångsrikt företag. Företaget har idag verksamhet i tre kommuner i Hälsingland och sysselsätter totalt ca 300 personer. Företagets unika kompetens som underentreprenör och legotillverkare åt verkstadsindustrin bidrar till ett betydande antal ytterliggare sysselsättningar i landskapet. Han har gjort sig känd för ett brett engagemang för samhällets utveckling och såväl i med- som motgång är han ett föredöme som alltid agerar med god etik och moral."

Christer är född och har levt merparten av sitt liv i Järvsö. Han började bygga sin verksamhet i en källarlokal i Stockholm år 1976. Hemlängtan ledde till att verksamheten 1978 flyttades till Hälsingland. Verksamheten har utvecklats och expanderat mycket framgångsrikt till att idag bestå av ett moderbolag och sex dotterbolag spridda i Hälsingland och som sysslesätter ca 300 personer. Företaget började som leverantör av komponenter och har utvecklades till att bli en systemleverantör inom uppdragstillverkning - mekanik.

Christer är en typisk entreprenör med mycket stort engagemang och en strävan efter kontinuerlig utveckling för sin verksamhet, sin personal och återväxten av kompetent personal. Christer karakteriseras av ärlighet, pålitlighet och empati. I hans värld är verkligen den bästa affären när alla involverade är nöjda. Genom sin verksamhet och sitt sätt har Christer satt Hälsingland på kartan.

Radiointervju med Christer
Stipendieutdelning
Vi som stödjer
Carwallas Invest
Ljusdals Invest
Edsbyverken
Närljus
Företagarna Gävleborg
Söderhamns kommun
Mekanotjänst
Nordea
Bollnäs Kommun
Ljusdals Kommun
OKAB
Hälsingetidningar
webproduktion: zoot